Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Slezák, Ján, 1940-
Note Biographic
Narozen 24. 5. 1940 v Bratislavě. Profesor fyziologie (1996), MUDr., PhD., DrSc. Ředitel Ústavu pre výskum srdca SAV (1988-1998), přednosta Ústavu fyziologie LF UK v Bratislavě, viceprezident SAV.
Affiliation
Inst for Heart Research, SAS, Bratislava
Affiliation
Inst Heart Res, SAS
Affiliation
Institute for Heart Researarch, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Affiliation
Institute for Heart Research, SAS, Bratislava
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Czechoslovakia
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Institute of Experimental Surgery, Slovak Academy of Scienes, Bratislava, ČSSR
Record number
xx0105466
Persistent link
Source of Verification

www(SAV) (biografické a profesní údaje)
Slezák: Aged heart as a model for prolonged atrial fibrilloflutter. Exp. clin. Cardiol., roč. 4, č. 1 (1999), s. 64-72. ()
www(Presidium - Slovak Academy of Sciences) (profesní údaje)
SKK SR ()
Display format