Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kříž, Jiří, 1970-
Note Biographic
Narozen 29. 4. 1970 v Praze. MUDr., primář léčebné rehabilitace na spinální jednotce ve FN Motol Praha, autor prací o poranění míchy. Nositel Ceny Olgy Havlové za dlouhodobou pomoc paraplegikům.
Affiliation
Department of Rehabilitation and Sports Medicine, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic. jiri.kriz@fnmotol.cz
Affiliation
Department of Rehabilitation and Sports Medicine, Second Medical Faculty, Charles University and University Hospital Motol, Prague
Affiliation
Klinika rehabilitace 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Klinika rehabilitace a TVL 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Spinal Cord Unit, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Spinální jednotka FN Motol, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha 5
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha; Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha; Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole; Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Affiliation
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Spinální jednotka, Klinika rehabilitace 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Spinální jednotka, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Spinální jednotka
Record number
xx0105464
Persistent link
Source of Verification

Kříž: Léčebná rehabilitace na spinální jednotce ve FN Motol. Sanquis, č. 47 (2006), s. 22-24. ()
www(Spinální jednotky v ČR) ()
www(Helpnet.cz), cit. 27. 9. 2011 (osobní a profesní údaje)
Display format