Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Linhartová, Alena
Note Biographic
PharmDr., lékárnice ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Česká farmaceutická společnost, sekce klinické farmacie.
Affiliation
Česká farmaceutická společnost, Sekce klinické farmacie
Affiliation
oddělení klinické farmacie Thomayerovy nemocnice, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Lékárna Thomayerovy nemocnice, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Lékárna TN, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Lékárna, Thomayerova nemocnice
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Lékárna, Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Thomayerova nemocnice
Affiliation
Oddělení klinické farmacie, Thomayerova nemocnice, Praha
Affiliation
Sekce klinické farmacie, Česká farmaceutická společnost, Česká společnost JEP
Affiliation
Vedoucí projektu Interaktivní dispenzační semináře; Česká farmaceutická společnost, Sekce klinické farmacie
Record number
xx0070971
Persistent link
Source of Verification

Linhartová: Compliance pacienta s léčbou z pohledu lékárníka. Prakt. lékáren., č. 3 (2006), s. 135-136. ()
Display format