Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Grubhoffer, Libor, 1957-
Note Biographic
Narozen 30. 4. 1957. Prof., RNDr., CSc., biolog a biochemik, vysokoškolský učitel, v letech 2004-2011 děkan Biologické fakulty Jihočeské univerzity.
Link
Affiliation
Biologická fakulta JU, České Budějovice; Biologické centrum AV ČR; Parazitologický ústav, České Budějovice
Affiliation
Biology Centre, Institute of Parasitology AS CR, and Faculty of Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice 37005, Czech Republic
Affiliation
Institute of Parasitology, Biology Center of the Academy of Sciences of the Czech republic and Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice
Affiliation
Parazitologický ústav BC AV ČR; Přírodovědecká fakulta JU České Budějovice
Affiliation
Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Affiliation
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice; Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Affiliation
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Affiliation
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice; Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Affiliation
University of South Bohemia, Faculty of Science, České Budějovice, Czech Republic; Biology Centre, v.v.i., Institute of Parasitology AS CR, České Budějovice, Czech Republic
Record number
xx0021786
Persistent link
Source of Verification

ANL ()
Vesmír, 5/2004, str. 268. ()
www (Jihočeská univerzita), cit. 5. 1. 2012 (biografické údaje - doplnění přesného data narození, profesní údaje)
Display format