Portrait
Display Documents Help
vše 78
publikace autora 78
primární autor 34
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Krejčí, Hana, 1974-
Note Biographic
MUDr., PhD. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Publikace z oboru diabetologie.
See
Bárová, Hana, 1974-
Affiliation
3. IK, 1. LF UK a VFN, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. Interní klinika 1. LFUK a VFN, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LFUK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika a Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
3. interní klinika a Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK
Affiliation
3. interní klinika, Gynekologicko-porodnická klinika a Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
Affiliation
3. interní klinika, Gynekologicko-porodnická klinika; Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
Affiliation
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha; Gyn.-por. klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
Affiliation
Department of Gynaecology and Obstetrics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague; Third Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague
Affiliation
Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Diabetologické centrum, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN Praha; III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gyn.-por. klinika a III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gyn.-pord. klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Affiliation
Gynaecology and Obstetrics Department, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic;
Affiliation
Gynecology and Obstetrics Department, First Faculty of Medicine, Charles University and GeneralUniversity Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LFUK a VFN, Praha; III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika a 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika a 3. interní klinika VFN a 1. LF UK
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha; 3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha; Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika a Gyn.-por. klinika VFN a 1. LF UK
Affiliation
III. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Affiliation
III. interní klinika, VFN, Praha
Affiliation
Third Department of Internal Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu; Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Gynekologicko-porodnická klinika
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN Praha, III. interní klinika
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Praha; Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Gynekologicko-porodnická klinika, Praha
Record number
xx0036968
Persistent link
Source of Verification

Krejčí, H.: Význam stanovení ostrůvkových autoprotilátek u diabetes mellitus 1. typu v dospělosti, 2004 ()
Diabetes mellitus 1. typu (datum narození)
Display format