Portrait
Display Documents Help
vše 79
publikace autora 79
primární autor 18
Editor 1
Jiná role 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Hlavatá, Anna
Note Biographic
MUDr., primářka II. dětské kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave. Publikuje v oboru pediatrie a dědičných metabolických poruch.
Affiliation
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, SR
Affiliation
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Centrum dedičných metabolických porúch DFNsP, Bratislava
Affiliation
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava SR
Affiliation
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava, SR
Affiliation
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
2. detská klinika LFUK a DFNsP, Centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava
Affiliation
2. detská klinika LFUK a DFNsP, Centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava, Slovenská republika
Affiliation
2. Detská klinika UKo LF a Fakultnej detskej nemocnice v Bratislave
Affiliation
Centrum pre metabolické ochorenia, II. detská klinika DFNsP Bratislava
Affiliation
Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Affiliation
Detská klinika LF UK a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava, Slovensko
Affiliation
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava
Affiliation
Detská klinika LFUK a NÚDCH, Centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava
Affiliation
II. detská klinika DFNsP Bratislava, Slovenská republika
Affiliation
II. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Affiliation
II. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Affiliation
II. detská klinika LF UK a Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava, Slovenská republika
Affiliation
Ist Department of Pediatrics Comenius University Children’s Hospital, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Second Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Comenius University and University Children´s Hospital, Bratislava, Slovak Republic
Record number
xx0077411
Persistent link
Source of Verification

Halavatá, A.: Rôznorodosť klinickej manifestácie neurofibromatózy u detí ()
www(DFNsP Bratislava) ()
Display format