Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Haberlová, Jana
Note Biographic
MUDr., publikuje v oboru dětská neurologie (Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, 2. LF UK a FN Motol, Praha).
Affiliation
1 DNA Laboratory, Department of Paediatric Neurology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, Prague 150 06, Czech Republic.
Affiliation
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, Praha
Affiliation
2. LF Univerzity Karlovy, Klinika dětské neurologie FN Motol, Neuromuskulární centrum, Praha
Affiliation
Deparment of Child Neurology, 2nd School of Medicine, Charles University Prague
Affiliation
Department of Child Neurology, Second Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Paediatric Neurology, DNA Laboratory 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
DNA Laboratory, Department of Child Neurology, Charles University 2nd Medical School and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
DNA Laboratory, Department of Child Neurology, Second School of Medicine and University Hospital Motol, Charles University, Prague, Czech Republic. jana.haberlova@gmail.com
Affiliation
DNA laboratory, Department of Child Neurology, Second School of Medicine, Charles University Prague, Prague, The Czech Republic
Affiliation
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
FN v Motole, Praha
Affiliation
Charles University in Prague, 2nd Medical School and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF K a FNM, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a VNM, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, FN v Motole
Affiliation
Klinika dětské neurologie, Neuromuskulární centrum 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle upon Tyne, UK; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle upon Tyne, UK; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie FN Motol, Praha
Affiliation
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole
Affiliation
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol, Praha
Affiliation
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FNM, Praha
Record number
xx0077362
Persistent link
Source of Verification

Haberlová, J.: Dědičné periferní neuropatie ()
Display format