Portrait
Display Documents Help
vše 51
publikace autora 51
primární autor 4
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Dzvinčuk, Petr
Note Biographic
MUDr., gynekolog, porodník, onkolog, lékař na gynekologicko-porodnické klinice FN Olomouc. Práce z oboru.
Affiliation
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University and University Hospital, Olomouc
Affiliation
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty Palacký University and Faculty Hospital, Olomouc
Affiliation
Gyn.-por. klinika, LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Por.-gyn. klinika, LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika, Lékařská fakulta, Palackého univerzita, Fakultní nemocnice, Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Record number
xx0080444
Persistent link
Source of Verification

Dzvinčuk, Petr: Předoperační zhodnocení myometriální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance ()
Display format