Portrait
Display Documents Help
all 6
author's publication 6
primary author 5
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Kapounová, Gabriela
Note Biographic
Bc., autorka učebnic o specializované ošetřovatelské a léčebné péči.
Affiliation
Department of Clinical Microbiology and Antibiotic Centre, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic.
Record number
mzk2007401382
Persistent link
Source of Verification

Její: Ošetřovatelství v intenzivní péči ()
Grada Publishing - redakce nakladatelství (profesní údaje)
Display format