Portrait
Display Documents Help
vše 17
publikace autora 17
primární autor 8
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Hlaváčová, Marie
Note Biographic
PhDr., publikuje v oblasti ošetřovatelství (Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Praha)
Affiliation
2. LF UK Praha, Ústav ošetřovatelství
Affiliation
Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol
Affiliation
Ústav ošetřovatelství, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Record number
xx0074037
Persistent link
Source of Verification

Hlaváčová, M.: Metody RWCT a jejich využití ve vzdělávání sester ()
www(Ústav teorie a praxe ošetřovatelství) ()
Display format