Portrait
Display Documents Help
vše 20
publikace autora 20
primární autor 12
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bláha, Ladislav, 1964-
Note Biographic
Narozen 1964 v Náchodě. PaedDr., Ph.D., vysokoškolský pedagog. Práce v oboru tělesné výchovy.
Affiliation
KTV PF UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
KTVS, PdF, UJEP, Ústí nad Labem
Affiliation
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Affiliation
Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
Univer zita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu
Affiliation
Univerzita JEP, Ústí n. L.
Record number
ola2004231506
Persistent link
Source of Verification

Ladislav Bláha, Jan Hnízdil: Vybrané problémy školní tělesné výchovy ()
osobní sdělení (rok a místo narození)
www(Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta) ()
Display format