Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Veselý, Jan, 1957-
Note Biographic
Narozen 28. 5. 1957. MUDr., CSc. Gynekolog, primář sanatoria REPROMEDA, žák prof. Pilky (in vitro fertilizace). Přispěl zejména k rozvoji mikrochirurgie a laparoskopické operativy, k racionalizaci stimulačních protokolů a diagnostice endometriózy a podílel se na zavedení a zdokonalování metod asistované reprodukce a preimplantační genetické diagnostiky.
Author's profile
V sanatoriu s ním pracuje jako gynekoložka manželka Kateřina (*1966) a dcera Tereza Agáta (při studiu studuje kvalitu mužských spermií).
Affiliation
First Department of Obstetrics and Gynecology of the Faculty of Medicine, J. E. Purkyně University, Brno
Affiliation
II. gynekologicko-porodnická klinika MU, Brno
Affiliation
Repromeda Biology Park, Brno
Affiliation
REPROMEDA s. r. o., Centrum reprodukční medicíny, Brno
Affiliation
REPROMEDA s.r.o.; GENPROGRESS
Record number
xx0070883
Persistent link
Source of Verification

Veselý: Vliv mikrobního prostředí na procesy in vitro fertilizace. Čes. Gynek., roč. 66, č. 6 (2001), s. 435-440. ()
www(www.justice.cz) (rodné číslo z obchodního rejstříku)
Display format