Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Janáčková, Laura, 1966-
Note Biographic
Narozena 1966 v Humpolci. PhDr., CSc., onkopsycholožka, sexuoložka. Práce o lidských vztazích a komunikaci.
See
Strouhalová, Laura, 1966-
Strouhalová-Janáčková, Laura, 1966-
Affiliation
Institut partnerských vztahů, Praha
Affiliation
Institut partnerských vztahů; VŠ aplikované psychologie
Affiliation
oddělení samotopsychiky, Sexuologický ústav VFN, Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky Sexuologický ústav VFN Praha Institut partnerských vztahů, Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ; Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ; Institut partnerských vztahů ; Vysoká škola aplikované psychologie
Affiliation
Oddělení somatopsychiky VFN Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky VFN v Praze
Affiliation
Oddělení somatopsychiky VFN v Praze; Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Oddělení somatopsychiky VFN, Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky, Sexuologický ústav 1. LF a VFN Praha; Institut partnerských vztahů, Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Oddělení somatopsychiky, Sexuologický ústav VFN Praha Institut partnerských vztahů, Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky, Sexuologický ústav VFN Praha; Institut partnerských vztahů, Praha
Affiliation
Odděleni somatopsychiky, Sexuologicky ustav VFN, Praha; Institut partnerských vztahů, Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky, Sexuologický ústav, 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Oddělení somatopsychiky, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN, Ostrava
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK Praha
Affiliation
VFN - Sexuologický ústav
Affiliation
VFN v Praze
Affiliation
VFN v Praze, oddělení somatopsychiky
Affiliation
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Record number
mzk2007390650
Persistent link
Source of Verification

Janáčková,L.-Pavlát,J.: Psychologické aspekty zdravotnické komunikace ()
www(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta) (profesní údaje)
Reflex, 1/2009, str. 49. (rok a místo narození)
Display format