Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kršek, Pavel, 1972-
Note Biographic
Narozen 26.3.1972 v Počátkách. MUDr., PhD, neurolog, pediatr. Profesionální praxe: 1996-1999 - oddělení vývojové epileptologie, Fyziologický ústav AV ČR: vědecký pracovník a Ph.D. student. Od roku 1999 Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha: sekundární lékař, od roku 2001 odborný asistent. Publikace z oboru.
Affiliation
Centrum pro epilepsie Motol ; Klinika dětské neurologie 2. LF UK FN Motol, Praha
Affiliation
Department of Paediatric Neurology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Paediatric Neurology, Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Paediatric Neurology, Motol Hospital, Prague
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Motol University Hospital, Prague, Czechia.
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Charles University in Prague, Second Faculty of Medicine, Motol University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Motol Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Charles University, 2nd Medical School, Motol Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Charles University, Second Medical School, Motol Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Charles University, Second Medical School, Motol University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Charles University, Second Medical School, Motol University Hospital, V Uvalu 84, Prague 5 150 06, Czech Republic. Electronic address: pavel.krsek@post.cz.
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Neurology, Second Medical School, Motol Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, Centrum pro epilepsie 2. LF UK a FN Motol; Česká liga proti epilepsii
Affiliation
Klinika dětské neurologie, Centrum pro epilepsie Motol, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, Centrum pro epilepsie Motol, UK 2. LF a FNM, Praha 5
Record number
xx0061338
Persistent link
Source of Verification

Neuropatologická analýza mozkové tkáně epileptických pacientů s farmakorezistentní epilepsií: korelace s protonovou magnetickou resonanční spektroskopií / R. Druga ... [et al.] ()
www(http://www.lf2.cuni.cz/Informace/vr/2007/pkrs_cv.doc) (biografická a profesní data)
Who is....? (v České republice). 2008, s. 778. ()
Display format