Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Černý, Karel, 1974-
Note Biographic
Narozen 8. 9. 1974. Doc. Mgr., Ph.D., archivář, historické a vlastivědné práce o západočeském regionu, zejména Klatovsku. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze
Affiliation
1. LF UK, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
Affiliation
1. LF UK, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, Praha
Affiliation
Charles University, Czech Republic
Affiliation
Charles University, First Faculty of Medicine, Institute for History of Medicine and Foreign Languages, Prague
Affiliation
Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague
Affiliation
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Affiliation
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze
Affiliation
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha 2
Affiliation
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Record number
jo2002106622
Persistent link
Source of Verification

Minulostí západočeského kraje ()
Historia - Medicina - Cultura / Karel Černý, Petr Svobodný (editoři) ()
Černý, Karel: Guide to basic medical terminology, 2013, Praha (profesní tituly)
www (Karel Černý, doc., Mgr., Ph.D. - Ústav dějin lékařství a cizích jazyků) (profesní tituly a pracoviště)
Display format