Portrait
Display Documents Help
vše 20
publikace autora 20
primární autor 10
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Orlíková, Barbora, 1978-
Note Biographic
Narozena 1978 v Praze. Mgr., psycholožka, odborné práce o prevenci a léčbě drogových závislostí (od 2006 je zaměstnankyní Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti).
Affiliation
Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Affiliation
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Česká republika; Národní ústav duševního zdraví, Česká republika
Affiliation
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Klinika adiktologie 3. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany;; Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic; Department of Psychology, Faculty of Arts, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Record number
mzk2006343152
Persistent link
Source of Verification

P. Sadílek, V. Mravčík, B. Orlíková: Poradenská činnost v oblasti závislosti poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu ()
www(A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí) (profesní údaje)
osobní sdělení (Biografické údaje)
Display format