Portrait
Display Documents Help
vše 90
publikace autora 90
primární autor 29
Recenzent 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Vyskočilová, Jana, 1977-
Note Biographic
Narozena 1977. Mgr., DiS. psycholožka, psychoterapeutka.
Author's profile
R. 2000 - DiS., VOŠ Praha 5, obor Diplomovaná sestra v psychiatrii.
Affiliation
Fakulta humanitních studií Karlovy Univerzity, Praha
Affiliation
Fakulta humanistických studií, Karlova Univerzita v Praze
Affiliation
Fakulta humanitních studii Karlova Univerzita Praha, Česká republika
Affiliation
Fakulta humanitních studií UK Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií UK, Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita Praha, Česká republika
Affiliation
Fakulta humanitních studii, Karlova Univerzita, Česká republika
Affiliation
Fakulta humanitních studii, Karlova Univerzita, Praha, Česká republika
Affiliation
Fakulta humanitních studií, UK Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií, UK, Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze; Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze; Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
FHS, UK, Praha
Affiliation
KBT Centrum Praha z.s.; CZP Jirny - odd. Klinické psychologie
Affiliation
Odyssea, International Institute of CBT
Affiliation
Prague Psychiatric Centre, Prague; Odyssea, International Institute of CBT
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; Odyssea, Mezinárodní institut KBT; soukromá psychoterapeutická ambulance Praha 2
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie
Affiliation
Výbor České společnosti pro kognitivně‑behaviorální terapii KBT centrum Praha, z.s., CZP Jirny – odd. Klinické psychologie
Affiliation
Výbor České společnosti pro kognitivně‑behaviorální terapii; KBT centrum Praha z.s.; CZP Jirny – odd. Klinické psychologie
Record number
ola2006340117
Persistent link
Source of Verification

Praško, J. - Vyskočilová, J. - Prašková, J.: Úzkost a obavy: jak je překonat ()
www(Odyssea-Mezinárodní institut KBT) ()
Praško, Ján, Látalová, Klára: Psychiatrie v primární péči, Praha, 2013 (titul Mgr.)
Display format