Portrét
Zobrazit dokumenty Nápověda
vše 33
publikace autora 33
primární autor 23
Editor 2
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Štěrbová, Dana, 1964-
Biografická poznámka
Narozena 1964. PhDr., PhD., psycholožka. V roce 1987 absolvovala obor odborná psychologie na FF UP v Olomouci a zde působí jako pedagožka. Práce z oboru, též se věnuje speciální pedagogice hendikepovaných dětí a sexualitou osob s mentálním postižením.
Afiliace
Faculty of Physical Culture of Palacký University in Olomouc
Afiliace
Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Afiliace
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra společenských věd v kinantropologii, Olomouc
Afiliace
Fakulta tělesné kultury v Olomouci, Katedra společenských věd v kinantropologii, Olomouc
Afiliace
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Afiliace
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc
Afiliace
Katedra kinantropologie a společenských věd, FTK, UP Olomouc; Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha, Olomouc
Číslo záznamu
mzk2006331485
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Hluchoslepota /spoluautorka: D.Štěrbová ()
www(Univerzita Palackého v Olomouci) (profesní údaje)
www(Gymnasion) (rok narození)
Štěrbová: Sex se týká všech, i mentálně postižených. Můžeš, č. 5 (2011), s. 16-18. ()
Zobrazení záznamu