Portrait
Corporation [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Ústav makromolekulární chemie (Československá akademie věd)
See Also
Note General
Dřívější název: Laboratoř vysokomolekulárních látek ČSAV (1957-1959). Novější název: Ústav makromolekulární chemie AV ČR (od r.1993).
Record number
ko2003165318
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Display format