Corporation [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1
See
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
See Also
Univerzita Karlova. Fakulta všeobecného lékařství
Note General
Tento název od r. 1990, dřívější název: Fakulta všeobecného lékařství (1953-1990).
Link
Record number
kn20010709366
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Display format