Portrét
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Bláhová, Květa, 1953-
Biografická poznámka
Narozena 3. 11. 1953 v Domažlicích. Doc. MUDr., pediatr na I. dětské klinice 2. LF UK v Praze, autorka odborných prací z oboru.
Afiliace
2. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika, Praha
Afiliace
2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Afiliace
Department of Paediatrics and Center for Integrated Genomics, Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Afiliace
Department of Pediatrics 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Motol
Afiliace
Department of Pediatrics I, Institute of Clinical Immunology, Prague
Afiliace
Dětská stomatologická klinika UK 2. LF a FNM, Praha
Afiliace
I. dětská klinika FN Motol, Praha
Afiliace
Novorozenecké oddělení s JIRP, Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika – 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika 2. LF UK, FNM, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FNM Praha
Afiliace
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Pediatrická klinika, Ústav mikrobiologie a Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha, Česká republika
Afiliace
Pediatrická klinika, Ústav mikrobiologie a Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol, Praha
Afiliace
Pediatrickáklinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika
Číslo záznamu
mzk2004228220
Persistentní link
Zdroj ověření dat

NK ČR ()
Bláhová, K.: Pokus omezit vznik parenchymových jizev u dětí s akutní pyelofritidou podáváním antibiotik ... ()
Zobrazení záznamu