Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bláhová, Květa, 1953-
Note Biographic
Narozena 3. 11. 1953 v Domažlicích. Doc. MUDr., pediatr na I. dětské klinice 2. LF UK v Praze, autorka odborných prací z oboru.
Affiliation
2. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika, Praha
Affiliation
2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Department of Paediatrics and Center for Integrated Genomics, Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Pediatrics 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Motol
Affiliation
Department of Pediatrics I, Institute of Clinical Immunology, Prague
Affiliation
Dětská stomatologická klinika UK 2. LF a FNM, Praha
Affiliation
I. dětská klinika FN Motol, Praha
Affiliation
Novorozenecké oddělení s JIRP, Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika – 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK, FNM, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FNM Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, Ústav mikrobiologie a Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha, Česká republika
Affiliation
Pediatrická klinika, Ústav mikrobiologie a Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol, Praha
Affiliation
Pediatrickáklinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika
Record number
mzk2004228220
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Bláhová, K.: Pokus omezit vznik parenchymových jizev u dětí s akutní pyelofritidou podáváním antibiotik ... ()
Display format