Portrait
Display Documents Help
vše 34
publikace autora 34
primární autor 24
Recenzent 2
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Záškodná, Helena
Note Biographic
Doc. PhDr., CSc. Absolventka oboru psychologie FF UP v Olomouci, vysokoškolská učitelka. Odborně se orientuje na sociální psychologii a závislosti na drogách. Práce z oboru psychologie a prevence drogové závislosti.
Affiliation
Filozofická fakulta UK v Praze, Katedra andragogiky a personálního řízení
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra psychologie a speciální pedagogiky
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika
Affiliation
Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení, Praha; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a speciální pedagogiky
Affiliation
Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Affiliation
Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd, Filozofická fakulta OU, Ostrava
Affiliation
Katedra psychologie a sociální práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Affiliation
Katedra psychologie, Filozofická fakulta OU v Ostravě
Affiliation
Katedra sociální práce a sociální politiky, Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice
Affiliation
šéfredaktorka
Affiliation
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Social Work and Social Politics, České Budějovice
Affiliation
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Record number
jn20001005730
Persistent link
Source of Verification

Závislost na drogách / Helena Záškodná ()
NK ČR (Names) ()
Display format