Portrait
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Středa, Leoš, 1963-
Note Biographic
Narozen 5. 7. 1963 v Praze. Doc., MUDr., Ph.D., lékař a podnikatel, vysokoškolský pedagog, zabývající se obezitologií, redukčními kúrami, vývojem léčebných a kosmetických přístrojů a přípravků, též spoluautor česko-anglicko-filipínské jazykové příručky.
Link
Affiliation
Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. F UK
Affiliation
Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK
Affiliation
Centrum pro e-Health a telemedicínu 1. LF UK
Affiliation
Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1. LF UK
Record number
xx0034645
Persistent link
Source of Verification

Středa, L.: Univerzita hubnutí ()
Hůla, Jan: Milionářem v Čechách : Rozhovory s podnikateli ()
Středa, Luboš et al.: Učebnice české frazeologie a reálií pro Filipínce = Aklat-aralin ng Tsek prasiyolohiya at realia para sa Pilipino = Czech phraseology and realia for Filipinos (textbook). 1. vyd. Manila: Velvyslanectví České republiky na Filipínách, 2013 ()
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 12. 3. 2013 (biografické údaje, úplné datum a místo narození)
Display format