Portrait
Display Documents Help
vše 67
publikace autora 67
primární autor 41
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Krákorová, Gabriela
Note Biographic
MUDr., Ph.D., vysokoškolská pedagožka v oboru plicního lékařství (Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň). Věnuje se převážně plicní onkologii a paliativní medicíně.
Affiliation
FN Plzeň, Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK Plzeň
Affiliation
Charles University, Faculty of Medicine Pilsen, Pneumology Department, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň a LF UK v Praze
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie FN, Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň, LF UK Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN, Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Klinika pneumologie a ftizeologie, Plzeň
Affiliation
Klinika TRN FN, Plzeň
Affiliation
Klinika TRN, FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Klinika TRN, FN Plzeň
Affiliation
Klinika TRN, FN, Plzeň
Affiliation
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Klinikak pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Plzeň
Affiliation
TRN klinika FN, Plzeň
Record number
xx0028860
Persistent link
Source of Verification

Plicní lékařství / Milan Teřl, Gabriela Krákorová, Miloš Pešek a kolektiv ()
NK ČR (Names) ()
Kořínková: Gabriele Krákorové chrání duši víra. Naše nemocnice, časopis FN Plzeň, roč. 6, č. 2 (2011), s. 6. ()
Display format