Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Seifert, Bohumil, 1955-
Biografická poznámka
Narozen 1. 3. 1955 v Praze. Doc. MUDr., PhD. Pediatr, všeobecný lékař, specializuje se na gastroenterologii a vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Do roku 1982 pracoval jako pediatr v Nymburce. Nyní má ordinaci praktického lékaře v Praze-Karlíně. Od roku 1993 působí také jako učitel na Katedře všeobecného lékařství IPVZ, pak na 2. LF UK a od roku 2003 vede Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze. PhD. z oboru preventivní medicína (2007). Doc. z oboru hygiena a epidemiologie (2009).
Medailonek autora
Manželka MUDr. Jarmila, roz. Benešová.
Viz
Seifert, Bohuslav, 1955-
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Afiliace
1. lékařská fakulta UK, Praha
Afiliace
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
1. lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha
Afiliace
1. lékařská fakulta, Karlova univerzita, Praha
Afiliace
1. LF UK, Praha
Afiliace
1. LF UK, Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
1. LF UK, Ústav všeobecného lékařství, Praha
Afiliace
AK VPL MZ, Praha
Afiliace
Akreditační komise MZ ČR pro obor všeobecné lékařství, Praha
Afiliace
Akreditační komise MZ ČR pro VPL
Afiliace
Department of General Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Afiliace
Department of General Practice, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Afiliace
Institute of General Medicine, 1st Medical Faculty of the Charles University, Prague, Czech Republic
Afiliace
Istitute of General Practice, First Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Afiliace
Miroslav Zavoral, Stepan Suchanek, Premysl Fric, Petra Minarikova, Department of Medicine, 1 Faculty of Medicine, Military University Hospital, Charles University, CZ 169 02 Prague, Czech Republic.
Afiliace
Ordinace PL Karlín
Afiliace
Ordinace PL, Karlín; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
Afiliace
Praktický lékař Praha 8; SVL ČLS JEP; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
Afiliace
Praktický lékař, Praha
Afiliace
přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Afiliace
Předseda Akreditační komise pro obor všeobecné praktické lékařství
Afiliace
Rada pro screening kolorektálního karcinomu
Afiliace
Společnost všeobecného lékařství
Afiliace
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Afiliace
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Afiliace
SVL
Afiliace
SVL ČLS JEP
Afiliace
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství
Afiliace
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Afiliace
Univerzita Karlova, 1. LF, Ústav všeobecného lékařství, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovya, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, Albertov 7, 128 00 Praha 2
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, Praha 2
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha 2
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, ČR
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK v Praze
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK, Praha
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK; ČLS JEP
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK; SVL ČLS JEP
Afiliace
Ústav všeobecného lékařství, Praha
Afiliace
ÚVL 1. LF UK v Praze; Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Afiliace
ÚVL 1. LF UK, Praha
Afiliace
ÚVL, 1. LF UK, Praha
Afiliace
vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékačství ČLS JEP; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Afiliace
vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
Afiliace
Vědecký sekretář SVL ČLS JEP
Číslo záznamu
xx0017737
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Primární péče, praktické lékařství / Bohumil Seifert a kolektiv ()
Seifert, B. Rizika a prevence nežádoucích účinků NSA na trávicí trakt u starších osob. Česká geriatrická revue, roč. 5, č. 2, (2007) s. 72-77. (rok narození)
Vojtíšková: Chtěl jsem pacientům a medicíně něco nabídnout. Practicus, roč. 8, č. 1 (2009), s. 29-31. (profesní data)
Who is...? (v České republice).2008, s. 1302. ()
Zobrazení záznamu