Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Seifert, Bohumil, 1955-
Note Biographic
Narozen 1. 3. 1955 v Praze. Doc. MUDr., PhD. Pediatr, všeobecný lékař, specializuje se na gastroenterologii a vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Do roku 1982 pracoval jako pediatr v Nymburce. Nyní má ordinaci praktického lékaře v Praze-Karlíně. Od roku 1993 působí také jako učitel na Katedře všeobecného lékařství IPVZ, pak na 2. LF UK a od roku 2003 vede Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze. PhD. z oboru preventivní medicína (2007). Doc. z oboru hygiena a epidemiologie (2009).
Author's profile
Manželka MUDr. Jarmila, roz. Benešová.
See
Seifert, Bohuslav, 1955-
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Affiliation
1. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
1. lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha
Affiliation
1. lékařská fakulta, Karlova univerzita, Praha
Affiliation
1. LF UK, Praha
Affiliation
1. LF UK, Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
1. LF UK, Ústav všeobecného lékařství, Praha
Affiliation
AK VPL MZ, Praha
Affiliation
Akreditační komise MZ ČR pro obor všeobecné lékařství, Praha
Affiliation
Akreditační komise MZ ČR pro VPL
Affiliation
Department of General Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of General Practice, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of General Medicine, 1st Medical Faculty of the Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Istitute of General Practice, First Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Miroslav Zavoral, Stepan Suchanek, Premysl Fric, Petra Minarikova, Department of Medicine, 1 Faculty of Medicine, Military University Hospital, Charles University, CZ 169 02 Prague, Czech Republic.
Affiliation
Ordinace PL Karlín
Affiliation
Ordinace PL, Karlín; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
Affiliation
Praktický lékař Praha 8; SVL ČLS JEP; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
Affiliation
Praktický lékař, Praha
Affiliation
přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Affiliation
Předseda Akreditační komise pro obor všeobecné praktické lékařství
Affiliation
Rada pro screening kolorektálního karcinomu
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Affiliation
SVL
Affiliation
SVL ČLS JEP
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. LF, Ústav všeobecného lékařství, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovya, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, Albertov 7, 128 00 Praha 2
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, Praha 2
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha 2
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, ČR
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK v Praze
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK; ČLS JEP
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK; SVL ČLS JEP
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, Praha
Affiliation
ÚVL 1. LF UK v Praze; Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
ÚVL 1. LF UK, Praha
Affiliation
ÚVL, 1. LF UK, Praha
Affiliation
vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékačství ČLS JEP; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Affiliation
vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
Vědecký sekretář SVL ČLS JEP
Record number
xx0017737
Persistent link
Source of Verification

Primární péče, praktické lékařství / Bohumil Seifert a kolektiv ()
Seifert, B. Rizika a prevence nežádoucích účinků NSA na trávicí trakt u starších osob. Česká geriatrická revue, roč. 5, č. 2, (2007) s. 72-77. (rok narození)
Vojtíšková: Chtěl jsem pacientům a medicíně něco nabídnout. Practicus, roč. 8, č. 1 (2009), s. 29-31. (profesní data)
Who is...? (v České republice).2008, s. 1302. ()
Display format