Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Patočka, Jiří, 1939-
Note Biographic
Narozen 24. 4. 1939. Prof. MUDr., Dr.Sc. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Profesor toxikologie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, emeritní profesor Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Publikace z oboru.
Affiliation
Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia Ceske Budejovice, Ceske Budejovice, Czech Republic
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia České Budějovice, České Budějovice
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, Ceske Budejovice; Biomedical Research Center, university Hospital, Hradec Kralove
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, Ceske Budejovice; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, České Budějovice
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, České Budějovice; Biomedical Research Center, University Hospital, Hradec Králové
Affiliation
Department of Radiology, Toxicology and Population Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia in České Budějovice
Affiliation
Department of Radiology, Toxicology and Population Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia in České Budějovice; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Králové
Affiliation
Department of Toxicology, Faculty of Military Health Sciences, Hradec Králové; Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Studies, South Bohemia University, Ceske Budejovice
Affiliation
Department of Toxicology,Military Medical Academy, Hradec Králové
Affiliation
Institute of Radiology, Roxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove
Affiliation
Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia České Budějovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia České Budějovice, České Budějovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Ceske Budejovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, České Budějovice
Affiliation
Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra radiologie a toxikologie; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva 3Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Centrum biomedicínského výzkumu
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva; Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Centrum biomedicínského výzkumu
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva; Fakultní nemocnice, Centrum biomedicínského výzkumu, Hradec Králové
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotní sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie, České Budějovice
Affiliation
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, České Budějovice
Affiliation
Katedra radiologie a toxikologie, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Affiliation
Katedra radiologie a toxikologie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie a toxikologie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, FN, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie a toxikologie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice; Centrum biomedicínského výzkumu, FN, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie a toxikologie, ZSF, JU, České Budějovice; Centrum biomedicínského výzkumu, FN, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, FN, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta,Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotnì sociální fakulta, Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, ZSF, JU v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, FN, Hradec Králové
Affiliation
Katedra toxikologie VLA JEP, Hradec Králové
Affiliation
Katedra toxikologie, VLA JEP, Hradec Králové
Affiliation
Katedra toxikologie, Vojenská lékařká akademie, Hradec Králové; Katedra radiologie, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Affiliation
Katedra toxikologie, Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně, Hradec Králové
Affiliation
Katedra toxikologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
Affiliation
Medical Faculty Charles University, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Military Medical Academy, Department of Toxicology, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
profesor toxikologie na ZSF JU v Č. Budějovicích a emeritní profesor Univerzity obrany Brno
Affiliation
profesor toxikologie na ZSF JU v Českých Budějovicích a emeritní profesor Univerzity obrany Brno
Affiliation
profesor toxikologie na ZSF JU v Českých Budějovicích; emeritní profesor Univerzity obrany Brno
Affiliation
Purkyně Medical Research Institute, Hradec Králové; Department of Organic Chemistry of the Purkyně University Brno, Czechoslovakia
Affiliation
University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies, Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, České Budějovice; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies, Department of Radiology, Toxicology and Population Protection, České Budějovice
Affiliation
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies, Department of Radiology, Toxicologyand Civil Protection, České Budějovice, Czech Republic; Biomedical Research Centre, University Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies, Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, České Budějovice, Czech Republic
Affiliation
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Radiology, Toxicology and Civil Protection, České Budějovice, Czech Republic
Affiliation
Univerzita obrany, katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové; Jihočeská univerzita, katedra radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty, České Budějovice
Affiliation
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice; Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fkaulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Centrum biomedicínského výzkumu, FN Hradec Králové
Affiliation
VLA JEP, Hradec Králové
Affiliation
VLA JEP, Katedra toxikologie, Hradec Králové
Affiliation
VLVDÚ JEP, Hradec Králové
Affiliation
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně, Hradec Králové
Affiliation
Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice
Affiliation
Zdravotně-sociální fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Affiliation
Zdravotně-sociální fakulta JU, České Budějovice
Affiliation
ZSF JU
Affiliation
ZSF JU, České Budějovice
Record number
jn20000401939
Persistent link
Source of Verification

Patočka, J. Vojenská toxikologie. ()
NK ČR ()
Kuna: Anniversary of Jiří Patočka. J. appl. Biomed., roč. 7, č. 1(2009), s. 63. ()
Display format