Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Čapov, Ivan, 1955-
Note Biographic
Narozen 30.6.1955 ve Vsetíně. Prof. (2004), MUDr., CSc (1992), chirurg. V Brně studoval dětské lékařství a promoval v roce 1980. Začal pracovat na I. chirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně, od 1.1.2005 byl jmenován do čela kliniky, zavedl zde mj. robotickou chirurgii, videomediastinoskopii. Publikace z oboru.
Affiliation
1. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
1. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Affiliation
1. chirurgická klinika LF MU a FNUSA, Brno
Affiliation
1. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
1st Department of Surgery, St. Anne's University Hospital, Brno, Czech Republic.
Affiliation
1st Surgical Clinic Faculty of Medicine Masaryk University and St. Anne University Hospital of Brno
Affiliation
1st Surgical Department, Masaryk University and the Saint Anne University Hospital, Bmo, Czech Republic
Affiliation
1st Surgical Department, Masaryk University and the Saint Anne University Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
1st Surgical Department, Masaryk University and the Saint Anne UVniversity Hospital, Bmo, Czech Republic
Affiliation
1st. Department of Surgery St. Anna University Hospital, Brno
Affiliation
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Affiliation
First Department of Surgery, Faculty of Medicine, Masaryk University and St. Anne´s University Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika
Affiliation
I. chirurgická klinika Fakultní Nemocnice U sv. Anny, Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika FN u sv. Anny Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika FN u sv. Anny Brno a LF MU Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Affiliation
I. Chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u svaté Anny v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a FN USA v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA, Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika LFMU a FNUSA v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika, LF MU a FN U sv. Anny v Brně
Affiliation
I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
I. chirurgická klinika, LF MU a FN u svaté Anny, Brno
Affiliation
Ist Department of Surgery, St. Anne's univeristy Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Ist Surgical Department, Medical Faculty of Masaryk University and St. Anne University Hospital of Brno, Czech Republic
Affiliation
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, MU a FN Brno, Brno
Affiliation
První chirurgická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Affiliation
přednosta I. chirurgické kliniky LFMU a FNUSA v Brně
Record number
xx0018390
Persistent link
Source of Verification

Čapov, I. Systematická mediastinální lymfadenektomie. ()
Čapov, I.: Budoucnost robotické chirurgie v ČR ()
Ježek: I složitá operace může být radostným koncertem. Zdrav. Nov. ČR, roč. 56, č. 37 (2007), s. 24-25. ()
Display format