Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Piťha, Jiří, 1951-
Note Biographic
Narozen 14. 10. 1951 v Praze. MUDr., neuroimunolog. (Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze). Vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis (Neurologická klinika 1. LF UK). Publikuje v oboru.
Affiliation
1. lékařská fakulta UK, Neurologická klinika, Praha, ČR
Affiliation
Centrum Myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha ; MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
Centrum myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha; MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Affiliation
Centrum myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klina 1. LF UK a VFN, Centrum klinických neurověd, Praha; Neurologické oddělení KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Affiliation
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; MS Centrum při Neurologickém odd., Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, centrum klinických neurověd; Neurologické odděleni KZ a.s. - Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Affiliation
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Centrum klinických neurověd; Neurologické oddělení KZ a.s. - Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Affiliation
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Department of neurology, Hospital Vinohrady, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Charles University Prague, 1st Medical Faculty, Prague, Czech Republic; Department of Neurology, Charles University Prague, 3rd Medical Faculty, Prague, Czech Republic
Affiliation
Internal Medicine Department, Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague; Atherosclerosis Research Laboratory, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
KZ a.s. - Nemocnice Teplice o.z.; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS centrum neurologického oddělení Teplické nemocnice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s, Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s. - Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s., Nemocnice o. z., Teplice; Neurologická klinika, Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS centrum při neurologickém oddělení KZ a. s., Nemocnice Teplice o. z., Teplice; Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a.s. - Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s. - Nemocnice Teplice o.z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o.z., Teplice; Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s. &ndash, Nemocnice Teplice o.z.; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Centrum klinických neurověd
Affiliation
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ -a.s., Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z., Teplice; Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, Nemocnice Teplice
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, Nemocnice Teplice; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, Nemocnice Teplice; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS centrum při neurologickém oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o.z.; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
MS Centrum Teplice Neurologické oddělení Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Affiliation
MS Centrum Teplice Neurologické oddělení KZ a.s., Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a. s. - Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. - Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. - Nemocnice Teplice o. z.; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s., Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
MS Centrum Teplice; Neurologické oddělení KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z.; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS Centrum, KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z.; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
MS Centrum, Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
MS centrum, Teplice
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha; Neurologické oddělení KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z.
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika FN a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Neurologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Neurologická klinika FNKV Praha
Affiliation
Neurologická klinika FNKV, Praha
Affiliation
Neurologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Neurologické oddělení KZ a. s. - Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
Neurologické oddělení KZ a.s., Nemocnice Teplice OZ, MS Centrum
Affiliation
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
Affiliation
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologické oddělení, Nemocnice Teplice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Affiliation
RS centrum při neurologickém oddělení KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z., Teplice
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha
Affiliation
Vedoucí lékař Centra pro léčbu myasthenia gravis Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
VFN, neurologická klinika, Praha
Record number
nlk20040147493
Persistent link
Source of Verification

Who is-? (v České republice). 2008, s. 1154. ()
Piťha, J.: Imunologická diagnostika autoimunitních polyneuropatií a ověření úspěšnosti imunomodulační terapie ()
Display format