Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Piťha, Jan, 1964-
Note Biographic
Narozen 17. 9. 1964 v Praze. MUDr., CSc., lipidolog, vědecký pracovník, Laboratoř patofyziologie kardiovaskulárního systému CEM IKEM. Zaměření: řízení klinických studií rizikových faktorů aterosklerózy, vývoj zobrazovacích metod neinvazivního sledování aterosklerózy.
Author's profile
Manželka Pavlína, roz. Kaprová je též MUDr.
Affiliation
-
Affiliation
Cardiovascular Research Center, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Cardiovascular Research Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. Electronic address: japi@ikem.cz.
Affiliation
Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic; Second Medical Faculty, Motol Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Experimental Medicine - Laboratory for Atherosclerosis Research, Institute for Clinical and Experimental Medicine; Department of Internal Medicine,Second Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic;
Affiliation
Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic; Department of Internal Medicine, 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague; Department of Internal Medicine, 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical andExperimental Medicine, Prague; Clinic of Internal Medicine, University Hospital Motol, Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Centre for Experimental Medicine, Laboratory for Atheroslerosis Research, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centrum experimentální medicíny - IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha a Interní klinika 2. LF FN v Motole, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; Etická komise IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; Interní klinika 2. LF FNM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; Interní klinika, 2. LF FN v Motole, Praha
Affiliation
Česká angiologická společnost; Klinika transplantační chirurgie a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Česká společnost pro aterosklerózu
Affiliation
Department of Internal Medicine, 2nd Medical Faculty, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Hlavův I. patologickoanatomický ústav FVL UK v Praze
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze; Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
IKEM
Affiliation
IKEM Praha
Affiliation
IKEM, Praha
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny Praha
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny Praha; Centrum výzkumu chorob srdce a cév Praha
Affiliation
Institut of Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine IKEM, Prague
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague; Centre for Cardiovascular Research, Prague
Affiliation
Institute for Postgraduate Health Education, Prague; Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Institute for Postgraduate Health Edutation, Prague; Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Instituve for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Interní klinika 2. LF a FN Motol a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF FN Motol, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol a Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy Centra experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; LVA IKEM; Fórum zdravé výživy
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol; Centrum experimentální medicíny IKEM
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha; Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy Centra experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy; Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika 2. LF UK, FNM, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy Centra experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika FN Motol a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika FN Motol, Centrum experimentální medicíny IKEM Praha
Affiliation
Interní klinika FN Motol; Centrum experimentální medicíny IKEM Praha
Affiliation
Interní klinika FN Motol; Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika FN Motol; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM v Praze
Affiliation
Interní klinika FNM, 2. LF UK, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Interní klinika, 2. LF FNM, Centrum experimentální medicíny, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM
Affiliation
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy; Centrum experimentální medicíny IKEM
Affiliation
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Interní klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny IKEM Praha
Affiliation
Interní klinika, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Interní klinika, FN Motol, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM Praha
Affiliation
Interní klinika, FN Motol, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny; Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Interní klinika, FN Motol, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM v Praze
Affiliation
Interní klinika, FN Motol; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Interní klinika, FNM, Laboratoř pro výzkum ateresklerózy, IKEM, Praha
Affiliation
Interní klinika, FNM, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Katedra interního lékařství, IPVZ, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, IKEM
Affiliation
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
Affiliation
Laboratory for Atherosclerosis Research, Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Laboratory for Atherosclerosis Research, Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Laboratory for Atherosclerosis Research, Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Laboratory for Atherosclerosis Research, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Laboratory for Atherosclerosis Research, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Laboratory for Atherosclerosis Research, Institute of Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. Electronic address: japi@ikem.cz.
Affiliation
Laboratory for Atherosclerosis Research, Institute of Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Laboratory of Atherosclerosis Research, Department of Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Laboratory of Atherosclerosis Research, Institute of Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Prague
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy – IKEM
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy Centra experimentální medicíny IKEM Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny IKEM Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, IKEM
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, IKEM , Praha; Česká společnost pro aterosklerózu
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM v Praze
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM, Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM, Praha; Česká společnost pro aterosklerózu
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny; Interní klinika 2. LF FN Motol, Praha
Affiliation
Laboratoř provýzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 1. LF UK Praha
Affiliation
Pracoviště preventivní kardiologie IKEM, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Interní klinika, Praha; Institut klinické a experimentální medicíny, Centrum experimentální medicíny, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Affiliation
vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM
Record number
mzk2003187379
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Who is...? (v České republice). 2008, s. 1154. ()
Display format