Portrait
Display Documents Help
vše 21
publikace autora 21
primární autor 13
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Sláma, Karel, 1971-
Note Biographic
Narozen 23. 2. 1971 v Ústí nad Labem. MUDr., otorinolaryngolog v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Affiliation
Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine in Plzen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Ear, Nose and Throat Clinic, Charles University in Prague, Faculty of Medicine Pilsen, Edvarda Benese 13, 305 99 Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotních studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní - Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
Affiliation
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Affiliation
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice, KZ, a.s., Ústí nad Labem
Affiliation
ORL a oddělení chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice, o.z., Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
ORL klinika, Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Affiliation
ORL odd. a odd. chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
ORL odd. a oddělení chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice, o.z., Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem
Affiliation
ORL oddělení a chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Affiliation
ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Record number
xx0001667
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Display format