Portrait
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Vlček, Petr, 1961-
Note Biographic
Narozen 30. 3. 1961 v Praze. Prof. (2012), MUDr., CSc., přednosta Kliniky nukleární medicíny a enokrinologie 2. LF UK v Praze. Zabývá se endokrinologií. Publikuje v oboru.
Author's profile
Manželkou je MUDr. Dana Vlčková.
Affiliation
2. LF K a FNM, Praha
Affiliation
2. LF UK a FNM
Affiliation
Clinic of Nuclear Medicine, 2nd Medical Faculty of the Charles University of Prague
Affiliation
Department of Endocrilogy, Clinic of Nuclear Medicine, 2nd Medical Faculty of Charles University and Faculty Hospital in Motol, Prague
Affiliation
Department of Nuclear Medicine (P.V., V.S.), Charles University, Motol, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University, Prague, Czech republic (DNME)
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology of the 2nd Facultty of Medicine, Charles University Hospital Prague—Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Faculty Hospital Motol, Prague 5, 15006, Czech Republic.
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Faculty Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Teaching Hospital Motol
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, Prague 5, Czech Republic.
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, V Uvalu 84, 15006, Prague 5, Czech Republic.
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, Faculty Hospital Motol and Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, Charles University in Prague, Second Faculty of Medicine and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nuclear Medicine, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Klinika endokrinologie a nukleární medicíny 2. LF UK, FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika endokrinologie a nukleární medicíny, 2. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
Klinika endokrinologie a nukleární medicíny, FN Motol a 2. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika nukleární endokrinologie a medicíny, 2. LF UK a FN v Motole, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika nukleární medicíny 2 LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny 2 LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. lékařské fakulty UK FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha ; Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol. Praha, ČR
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol; Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FNM v Praze
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK, 2. LF a FN Motol
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FNM Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. Lékařské fakulty UK, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, UK 2. LF a FN Motol Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny endokrinologie 2. LF UK FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny, 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Klinika nukleární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny, 2. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika nukleární medicíny, FN Motol, Praha
Affiliation
KNM, FN Motol, Praha
Affiliation
KNME FNM Praha
Affiliation
KNME, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
KNME, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Nemocnice v Motole, Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
Affiliation
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol v Praze, Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
Record number
xx0003505
Persistent link
Source of Verification

Vlček, P., Neumann, J. Karcinom štítné žlázy. Praha: Maxdorf, 2002. ()
http://www.lf2.cuni.cz/Informace/vr/2011/vlcp_cv.doc ()
Display format