Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Vlček, Petr, 1961-
Biografická poznámka
Narozen 30. 3. 1961 v Praze. Prof. (2012), MUDr., CSc., přednosta Kliniky nukleární medicíny a enokrinologie 2. LF UK v Praze. Zabývá se endokrinologií. Publikuje v oboru.
Medailonek autora
Manželkou je MUDr. Dana Vlčková.
Afiliace
2. LF K a FNM, Praha
Afiliace
2. LF UK a FNM
Afiliace
Clinic of Nuclear Medicine, 2nd Medical Faculty of the Charles University of Prague
Afiliace
Department of Endocrilogy, Clinic of Nuclear Medicine, 2nd Medical Faculty of Charles University and Faculty Hospital in Motol, Prague
Afiliace
Department of Nuclear Medicine (P.V., V.S.), Charles University, Motol, Prague, Czech Republic.
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University, Prague, Czech republic (DNME)
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology of the 2nd Facultty of Medicine, Charles University Hospital Prague—Motol, Prague, Czech Republic
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Faculty Hospital Motol, Prague 5, 15006, Czech Republic.
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Faculty Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Teaching Hospital Motol
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, Prague 5, Czech Republic.
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, V Uvalu 84, 15006, Prague 5, Czech Republic.
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, Faculty Hospital Motol and Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Afiliace
Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, Charles University in Prague, Second Faculty of Medicine and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Afiliace
Department of Nuclear Medicine, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Afiliace
Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic
Afiliace
Klinika endokrinologie a nukleární medicíny 2. LF UK, FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika endokrinologie a nukleární medicíny, 2. lékařská fakulta UK, Praha
Afiliace
Klinika endokrinologie a nukleární medicíny, FN Motol a 2. LF UK, Praha
Afiliace
Klinika nukleární endokrinologie a medicíny, 2. LF UK a FN v Motole, Praha, Česká republika
Afiliace
Klinika nukleární medicíny 2 LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny 2 LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. lékařské fakulty UK FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha ; Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol. Praha, ČR
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol; Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FNM v Praze
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK, 2. LF a FN Motol
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FNM Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. Lékařské fakulty UK, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FN Motol
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, 2. LF UK, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, Centrum pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, UK 2. LF a FN Motol Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny endokrinologie 2. LF UK FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny, 2. LF UK a FN Motol
Afiliace
Klinika nukleární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny, 2. LF UK, Praha
Afiliace
Klinika nukleární medicíny, FN Motol, Praha
Afiliace
KNM, FN Motol, Praha
Afiliace
KNME FNM Praha
Afiliace
KNME, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
KNME, 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Nemocnice v Motole, Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
Afiliace
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol v Praze, Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
Číslo záznamu
xx0003505
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Vlček, P., Neumann, J. Karcinom štítné žlázy. Praha: Maxdorf, 2002. ()
http://www.lf2.cuni.cz/Informace/vr/2011/vlcp_cv.doc ()
Zobrazení záznamu