Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Býma, Svatopluk, 1954-
Note Biographic
Narozen 18.4.1954 v Bílovci. Plk. doc. MUDr. CSc., lékař. Publikace a články v oborech veřejné zdravotnictví a všeobecné lékařství.
Author's profile
Absolvoval LF UK v Hradci Králové a Vojenský lékařský a doškolovací ústav JEP, pak působil jako vojenský lékař, atestace z vnitřního a všeobecného lékařství. V r.1984 začal pracovat jako odborný asistent na nově vytvořené katedře všeobecného lékařství VLA, habilitoval v r.1994. V r.1997 zvolen rektorem. Po skončení funkčního období působí jako zástupce vedoucího Ústavu sociálního lékařství LF UK Hradec Králové a vedoucí oddělení praktického a rodinného lékařství. Od r.2002 předsedou Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Affiliation
Department of Social
Affiliation
Department of Social Medicine, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Lékařská fakulta Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové Ústav sociálního lékařství
Affiliation
Oddělení praktického a rodinného lékařství Ústavu sociálního lékařství L F UK , Hradec Králové
Affiliation
Oddělení praktického a rodinného lékařství, LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Oddělení praktického a rodinného lékařství, Ústav sociálního lékařství, LF UK, Hradec Králové
Affiliation
přednosta Ústavu sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové a vedoucí oddělení praktického/rodinného lékařství; předseda výboru SVL ČLS JEP
Affiliation
předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
předseda SVL ČLS JEP
Affiliation
předseda SVL ČLS JEP, UK v Hradci Králové
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP, Hradec Králové
Affiliation
SVL ČLS JEP
Affiliation
SVL ČLS JEP, Praha
Affiliation
UK Praha, LF Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství, Odd. praktického a rodinného lékařství
Affiliation
Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Affiliation
Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové
Affiliation
Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Hradec Králové
Affiliation
Ústav sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové, Výukové pracoviště praktického lékařství 2. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav sociálního lékařství UK Hradec Králové; vedoucí oddělení praktického/rodinného lékařství
Affiliation
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové
Affiliation
Ústav sociálního lékařství, LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha 2
Record number
jn20000400355
Persistent link
Source of Verification

Kdo je kdo : osobnosti české současnosti. ()
Šimůnková: Na největší vítězství teprve čekám. Zdrav. Nov. ČR, roč. 56, č. 1-2 (2007), s. 22-24. ()
Display format