Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Souček, Miroslav, 1952-
Note Biographic
Narozen 2. 6. 1952 v Horní Lhotě (okr. Blansko). Prof. (2008), MUDr., CSc., internista, od roku 2003 přednosta II. interní kliniky LF MU v Brně a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno). Věnuje se zejména hypertenzi.
Author's profile
Děti Filip a Sandra lékaři (pracují v oborech kardiologie a dětské lékařství).
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
1 II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Affiliation
2. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Česká internistická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká společnost pro hypertenzi
Affiliation
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Affiliation
Fakultní nemocnice u sv. Anny, II. interní klinika, Brno
Affiliation
FN u sv. Anny v Brně, KTLR
Affiliation
FN u sv. Anny, II. interní klinika, Brno
Affiliation
Gastroenterologické oddělení II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny Brno
Affiliation
Gastroenterologické oddělení II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
I. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
I. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interná klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
II. interní klinika
Affiliation
II. interní klinika a ICRC FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
II. interní klinika a ICRC FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Affiliation
II. interní klinika Fakultní nemocnice a LF MU Brno; Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
Affiliation
II. Interní klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny a LF MU, ICRC, Brno
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny a LF, Brno; Interní klinika FN a LF, Ostrava
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU; Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně; Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika FN u sv. Anny, LF MU, Brno
Affiliation
II. interní klinika ICRC, FN u svaté Anny v Brně a LF MU
Affiliation
II. interní klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno
Affiliation
II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno
Affiliation
II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Affiliation
II. interní klinika LF MU a CIRC FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno; Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně a ICRC, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Fyziologický ústav LF MU, Brno; Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Mezinárodní centrum klinického výzkumu – ICRC FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a ICR, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU a ICRC FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU a ICRC FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a ICRC, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU a Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU U sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MU, ICRC a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika LF MU, ICRC a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika LF MUm ICRC a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika MU a FN u svaté Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika Nemocnice u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Brno
Affiliation
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
Affiliation
II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika, Lékařská fakulta MU v Brně, Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno
Affiliation
II. interní klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
II. interní klinika, LF MU a FN, Brno
Affiliation
II. interní klinika, LF MU, ICRC a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
III. interní klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Affiliation
Interní klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně
Affiliation
Laboratoř pro výzkum řízení krevního oběhu, I. interní kardio-angiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
LF MU a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika
Affiliation
LF MU, FN u sv. Anny, II. interní klinika, Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, II. interní klinika; ICRC
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno; II. interní klinika; Mezinárodní centrum klinického výzkumu
Affiliation
Medical Faculty, Masaryk University, Brno; 2nd Department of Internal Medicine, St. Anne’s University Hospital in Brno, Brno
Affiliation
Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, LF MU a FN u sv. Anny v Brně; II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Oddělení invazivní a intervenční kardiologie a Laboratoř pro výzkum řízení krevního oběhu, I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Revmatologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Revmatologická ambulance II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno
Affiliation
Revmatologická ambulance II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Revmatologická ambulance II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Rheumatology Div. 2nd Dept. of Internal Medicine, St. Anne's University Hospital, Faculty of Medicne, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Rheumatology div., 2nd Dept. of Internal Medicine, St. Anne's University Hospital, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Second Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Second Department of Internal Medicine, St. Anne’s Faculty Hospital and Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Second Department of Internal Medicine, St. Anne's University Hospital, Brno, Czech Republic.
Record number
xx0001907
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
John, Ctirad - Svačina, Štěpán - Houdek, František: O duši lékaře. Praha, 2012, s. 197-206. ()
Vítovec: Životní jubileum prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, roč. 1, č. 1 (2012), s. 47. ()
Display format