Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Cibula, David, 1968-
Note Biographic
Narozen 1968. Prof. (2009), MUDr., CSc., specialista na gynekologickou endokrinologii, vedoucí Onkogynekologického centra, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.
Affiliation
-
Affiliation
1. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Clinic of Gynecology and Obstetrics of the Ist Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Obstetrics and Gynaecology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Obstetrics and Gynaecology, General University Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic. david.cibula@iol.cz
Affiliation
Department of Obstetrics and Gynecology, General Faculty Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Obstetrics and Gynecology, General Teaching Hospital in Prague, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Endokrinologický ústav v Praze
Affiliation
First Medical Faculty, Charles University, Department of Obstetrics and Gynecology, Prague, Czech Republic
Affiliation
General University Hospital and 1st School of Medicine, Gynaecologic Oncology Centre, Charles University, Apolinarska 18, Prague 2, 128 51, Czech Republic.
Affiliation
Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynaecological Oncologic Centre and 1st Faculty of Medicine, General University Hospital and Charles University, Prague
Affiliation
Gynecologic Oncology Center, Department of Gynecology and Obstetrics, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Gynecologic Oncology Center, Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, Studnickova 2, 2 12800, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Gynecologic Oncology Centre, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Gynecological Oncologic Centre, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University, Apolinarska 18, Prague 2, Czech Republic. david.cibula@iol.cz
Affiliation
Gynecological Oncology Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Apolinarska 18, Prague 128 00, Czech Republic.
Affiliation
Gynecological Oncology Centre, Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic. david.cibula@iol.cz
Affiliation
Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Česká republika
Affiliation
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Gynekologicko‑Porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
Affiliation
Oncogynecologic Center, Department of Obstetrics and Gynaecology, Charles University Prague-First Faculty of Medicine and General Faculty Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Oncogynecologic Center, Department of Obstetrics and Gynecology and, First Medical Faculty and General Teaching Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Oncogynecological Center, Department of Obstetrics and Gynecology, General Teaching Hospital in Prague, First Medical School, Charles University, Prague 2, Czech Republic. david.cibula@iol.cz
Affiliation
Oncogynecological Center, Department of Obstetrics and Gynecology, General Teaching Hospital, First Medical School, Charles University, Prague, Czech Republic. david.cibula@iol.cz
Affiliation
Oncogynecological Centre, Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague
Affiliation
Oncogynecological Centre, Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, Studnickova 2, Prague 2, 12800, Czech Republic. d_cibula@yahoo.com.
Affiliation
Oncogynecological Centre, Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague
Affiliation
Oncogynecological Centre, Department of Obstetrics and Gynecology, General Teaching Hospital in Prague, First Medical School, Charles University, Apolinarska 18, Prague, Czech Republic. david.cibula@iol.cz
Affiliation
Oncogynecological Centre, Department of Obstetrics and Gynecology, General Teaching Hospital, First Medical School, Charles University, Prague, Czech Republic. david.cibula@iol.cz
Affiliation
Onkogynekologická sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Affiliation
Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Onkogynekologické centrum, Gyn.-por. klinika, 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Onkologické centrum, Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
prezident European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) a předseda Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Gynekologicko-porodnická klinika, Praha
Record number
jo20000074072
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Ondřichová, L. Na vědeckou práci mi zbývají jen večery. Lidové noviny, 2003, 21. ledna, s. 19. ()
Display format