Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Haluzík, Martin, 1970-
Note Biographic
Narozen 25. 8. 1970. Profesor vnitřních nemocí (2008), MUDr., DrSc. Lékař, zabývá se klinickou a experimentální endokrinologií. V roce 1994 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 má dvě atestace, a to z oboru interna a diabetologie. Pracuje na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v obezitologické a diabetologické ambulanci. Je členem výzkumné skupiny, která se zabývá výzkumy vztahu obezity a dalších onemocnění, výzkumy tukové tkáně a její hormonální produkce.
Affiliation
1. LF UK a VFN, 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
1. LF UK a VFN, 3. interní klinika, Klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
1. LF UK, III. interní klinika a VFN, Praha
Affiliation
1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
1st Medical Faculty of Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
3. interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
3. interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
3. interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika 1.LF UK a VFN, 128 08 Praha 2
Affiliation
3. interní klinika I. LF UK a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN Praha ; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klnika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. nterní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3rd Department of Internal Medicine, First School of Medicine and VFN Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, U Nemocnice 1, 12800 Prague 2, Czech Republic.
Affiliation
3rd Medical Department- Clinical Department of Endocrinology and Metabolism of the First Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Medical Department-Clinical Department of Endocrinology and Metabolism of the 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic; Institute of Medical Biochemistryand Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General UniversityHospital, Prague, Czech Republic; Institute ofEndocrinology, Prague, Czech Republic; Diabetes Center, Institute for Clinical and ExperimentalMedicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague; Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague; Department of Diabetes, Diabetes Center, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Center for Experimental Medicine, Instiute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Centre for Experimental Medicine and Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague; Czech Republic; Department of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Experimental Medicine and Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centrum diabetlíogie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetoíogie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; Endokrinologický ústav, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM; Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM; Endokrinologický ústav; ÚLBLD 1. LF Uk a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, IKEM
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Endokrinologický ústav a ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, IKEM; ÚLBLD 1. LF UK a VFN; Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny a ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie IKEM a ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie IKEM, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze; Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie IKEM; ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Centrum diabetologie IKEM; ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie IKEM; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM a ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v praze a VFN v Praze; Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN, Praha; 1. LF Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM; ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, IKEM; ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Centrum diabetologie; Centrum experimentální medicíny, IKEM; ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Centrum ešxperimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha 4; Centrum diabetologie, IKEM, Praha;Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha; Oddělení obezitologie, Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, IKEM, Praha/Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze; Endokrinologický ústav Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, IKEM; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN; Endokrinologický ústav
Affiliation
Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha; Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, IKEM; Endokrinologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha; ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha;
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha/Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha/Centrum diabetologie, IKEM, Praha/Oddělení obezitologie, Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha; Endokrinologický ústav, Praha; Klinika diabetologie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha; Klinika diabetologie, IKEM, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha; Oddělení obezitologie
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM/Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha/ Oddělení obezitologie, Endokrinologický ústav
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, IKEM; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN; Oddělení obezitologie, Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Klinika diabetologie, Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha; Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Centrum experimentální medicíny; Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, 3. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha; Ústav tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Česká obezitologická společnost
Affiliation
Česká obezitologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Department of Diabetes, Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic. Department of Experimental Diabetology, Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. Department of Obesitology, Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Diabetes, Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague; Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague; Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague; Department of Obesitology, Institute of Endocrinology, Prague
Affiliation
Department of Diabetes, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Experimental Diabetology, Institue for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Obesitology , Institute of Endocrinology , Prague , Czech Republic.
Affiliation
Diabetes Branch, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland; Third Department Of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic; Division of Molecular Genetics and New York Obesity Research Center, Department of Pediatrics, Columbia University, New York; Metabolic Diseases Branch, National Institute of diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National institutes of Health, Bethesda, Maryland
Affiliation
Endokrinologický ústav a ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Endokrinologický ústav, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Endokrinologický ústav, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Endokrinologický ústav, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Endokrinologický ústav; Centrum diabetologie, IKEM
Affiliation
Fourth Department of Internal MedicineFirst Faculty of Medicine, Charles University, Na Bojišti 3, Prague 2 12000, Czech RepublicInstitute of Medical Biochemistry and Laboratory DiagnosticsFirst Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech RepublicInstitute of EndocrinologyCharles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University and University Hospital, Prague
Affiliation
Charles University in Prague, 1st Faculty of Medicine, 3rd Department of Internal Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. intermí klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, šeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. Interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a FN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Affiliation
III. interní klinika LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika VFN a 1. LF UK
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
IKEM, Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, Praha
Affiliation
IKEM, Klinika diabetologie, Praha
Affiliation
IKEM, Praha
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic; Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics of the General University Hospital and of The First Faculty of Medicine of Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry & Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic; Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic; Department of Diabetes, Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic; Department of Obesitology, Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic, 7Second Department of Internal Medicine, Third Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Královské Vinohrady, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic; Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital, Prague, Czech Republic. mhalu@lf1.cuni.cz. Centre of Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. mhalu@lf1.cuni.cz. Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. mhalu@lf1.cuni.cz. Department of Obesitology, Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic. mhalu@lf1.cuni.cz.
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital, Prague, Czech Republic; Centre for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, General University Hospital and First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic; Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic; Department of Obesitology, Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic; Centre for Experimental Medicine and Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic; Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2
Affiliation
Klinika diabetologie a Centrum experimentální meicíny IKEM a Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Klinika diabetologie IKEM, Praha
Affiliation
Klinika diabetologie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Affiliation
Klinika diabetologie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha; Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika diabetologie, Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Klinika diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Klinika diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy; Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny
Affiliation
Oddělení experimentální diabetologie, IKEM
Affiliation
Third Department of Internal Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine - Department of Endocrinology and Metabolism, Charles University in Prague, Prague
Affiliation
Third Department of Medicine - Department of Endocrinology and MetabolismGeneral University Hospital, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague, U nemocnice 1, 128 00 Prague 2, Czech Republic.
Affiliation
Third Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, U Nemocnice 1, 128 08 Prague 2, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic. Electronic address: mhalu@lf1.cuni.cz.
Affiliation
Third Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague
Affiliation
Third Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic. mhalu@1lf.cuni.cz
Affiliation
Third Department of Medicine, General University Hospital and First Medical Faculty, Charles University in Prague
Affiliation
Third Department of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicne, First Faculty of Medicine, Charles University in Prageu and General University Hospital
Affiliation
Third Internal Clinic, 1st Medical Faculty in Prague, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Medical Department, First Faculty of Medicine, Charles University and General Faculty Hospital, Prague
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN Praha, III. interní klinika, Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze, III. interní klinika
Affiliation
Ústav biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN v Praze; Endokrinologický ústav, Praha
Affiliation
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha/Oddělení obezitologie
Affiliation
Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK, Praha
Record number
xx0000707
Persistent link
Source of Verification

Haluzík, M. Poruchy výživy a leptin. Praha: Grada, 2002. ()
Cena doc. MUDr. Františka Faltuse, DrSc. Česká a slovenská psychiatrie, roč. 101, č. 3 (2005), s. 186. ()
Blahopřání k jubileu. Nemocnice, č. 4 (2000), s. 31. ()
Display format