Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Novák, Jaroslav, 1941-
Note Biographic
Narozen 14. 8. 1941. MUDr. Tělovýchovný lékař, odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni. V roce 1981 nastoupil jako vedoucí laboratoře Výzkumného ústavu tělovýchovného FTVS UK, v letech 1987-1991 pracoval v Laboratoři klinické biochemie a fyziologie ÚNZ pro vrcholový sport. Od roku 1992 se vrací do Plzně, kde studoval, na oddělení tělovýchovného lékařství FN, resp. Ústav tělovýchovného lékařství LF UK. Věnoval se celé šíři problémů: sledoval velikost srdeční u sportovců, věnoval se bioklimatologii, dálkovému a zimnímu plavání, zdravotní problematice lesních dělníků, spolupracoval na rekondičnícjh táborech u kardiaků. Publikační a edukační činnost v oboru. Sběratel kultury chodského regionu, betlémů.
Affiliation
Department of Physical Education, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University
Affiliation
Faculty of Medicine, Charles University, Plzen, CZ
Affiliation
Institute of Sports Medicine Medical Faculty, Charles University, Plzeň
Affiliation
Institute of Sports medicine, Faculty of medicine in Pilsen, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav tělovýchovného lékařství
Affiliation
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Plzeň, Česká republika; Fakulta pedagogická, Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika
Affiliation
LF UK, Ústav tělovýchovného lékařství, Plzeň
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Ústav tělovýchovného lékařství
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Ústav tělovýchovného lékařství
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK v Plzni
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni
Affiliation
Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň; Ústav tělovýchovného lékařství, LF v Plzni, UK v Praze; Kardiologické oddělení FN Plzeň; Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK v Plzni
Affiliation
Ústav tělovýchového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty, Plzeň
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK a FN v Plzni
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK a VFN, Plzeň
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni, Plzeň
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK, Plzeň
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství, Lékařská fakulta Universita Karlova, Plzeň
Affiliation
Ústav tělovýchovného lékařství, LF UK, Plzeň
Affiliation
Ústav TVL LF UK v Plzni
Affiliation
Útav tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Affiliation
ÚTL LF UK Plzeň
Affiliation
ÚTL LF UK v Plzni
Affiliation
Výzkumný ústav tělovýchovný FTVS UK, Praha
Affiliation
Výzkumný ústav tělovýchovný FTVS UK, Praha; Krajská hygienická stanice KÚNZ v Plzni; Středisko výuky plavání při TJ Slavia Plzeň VŠ v Plzni
Record number
nlk20020105693
Persistent link
Source of Verification

Zeman, V. K 60. Medicina sportiva Bohem.-Slovaca, roč. 10, č. 4 (2001), s. 200. ()
Zeman, V. K pětašedesátinám MUDr. Jaroslava Nováka. Medicina Sportiva Bohemika & Slovaca, vol. 15, no. 4 (2006), s. 217-218. ()
Display format