Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mucha, Cyril, 1964-
Note Biographic
Narozen 1964. As. MUDr., praktický lékař. Promoval na 2. LF UK v roce 1993, do roku 1996 pracoval na interním oddělení Železniční nemocnice v Praze, v letech 1996-1997 v IPVZ Praha, od roku 1998 má soukromou všeobecnou praxi v Praze 6. Je odborným asistentem Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. Odborný zájem: IT ve zdravotnictví, chřipka.
Affiliation
1st Medical Faculty Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Abt. Med. Rehabilitation u. Prävention Deutsche Sporthochschule Köln, Nemecko
Affiliation
člen výboru SVL ČLS odpovědný za IT
Affiliation
eHealth, ČLS JEP
Affiliation
Medicínska rehabilitácia a prevencia, Německá športovná škola Kolín
Affiliation
Niekdajšie rehabilitačné centrum Univerzity v Kolíne a oddelenie medicínska rehabilitácia a prevencia, Německá športovná vysoká škola Kolín
Affiliation
Odborný asistent ÚVL 1. LF UK; praktický lékař
Affiliation
Ordinace praktických lékařů, Praha 6; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Affiliation
PL Praha; SVL ČLS JEP
Affiliation
PRAHA
Affiliation
Praktický lékař Praha, člen výboru SVL ČLS, ÚVL 1. LF UK
Affiliation
praktický lékař, Praha 6
Affiliation
Praktický lékař, Praha
Affiliation
Praktický lékař, Praha 6; Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
SVL ČLS JEP
Affiliation
The Society of General Practice, Czech Medical Association J. E. Purkyne, Czech Republic
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha, praktický lékař
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Ordinace Mucha s. r. o.
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; výbor SVL ČLS
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
ÚVL 1. LF UK
Affiliation
ÚVL 1. LF UK, Praha
Record number
nlk20020104624
Persistent link
Source of Verification

www.doktor-mucha.cz/kdo.php ()
Display format