Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Hübschmann, Karel, 1890-1981
Biografická poznámka
Narozen 13.8.1890 v Praze, zemřel 22.8.1981 tamtéž. Prof. MUDr., dermatolog, venerolog, vědecky činný v oblasti tuberkulózy, sklerodermie, venerologie a dermatomykóz. Pracoval na české dermatovenerologické klinice prof. Šambergera, kromě toho byl v r.1931 jmenováín primářem nemocnice na Bulovce s úkolem vybudovat kožní oddělení. Od r.1945 převzal vedení II. dermatovenerologické kliniky Na Slupi. Publ. a redakční činnost v oboru. Od 2. ročníku redaktorem Československé dermatologie, napsal pro ošetřovatelky "Léčení syfilis" a "Ženská kapavka".
Viz
Huebschmann, Karel, 1890-1981
Afiliace
II. dermatologická klinika fakulty všeobecného lékařství Karlovy university v Praze
Afiliace
II. dermatovenerologická klinika fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
Číslo záznamu
jk01043169
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Vondráček, V. Lékař dále vzpomíná. Praha: Avicenum, 1977. ()
Čs. derm., 1971, 46/1, 42-4. ()
Čs. derm., 1965, 40/4, 287-8. ()
Čs. derm., 1960, 35/5, 305-8. ()
Čas. lék. čes., 1940, 79, 1100. ()
Tomíček, D. Historicko-medicínská výročí v roce 2006. Časopis lékařů českých, roč. 145, č. 1 (2006), s. 64-66. ()
Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha, Zeibrdlich 1927. ()
Zobrazení záznamu