Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kittnar, Otomar, 1953-
Note Biographic
Narozen 1953. Prof. MUDr., CSc., MBA. Lékař vnitřních nemocí, fyziolog, biokybernetik. Přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK v Praze. Zabývá se kardiofyziologií, biomechanikou a biokybernetikou. Publikace z oboru.
Author's profile
Syn dr. Erika Kittnara.
Affiliation
-
Affiliation
1. LF UK Praha, Fyziologický ústav
Affiliation
1. LF UK, Fyziologický ústav, Praha
Affiliation
Department of Physiology, 1rst Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czechoslovakia
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty UK
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Institute of Physiology of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic. okittnar@lf1.cuni.cz
Affiliation
Institute of Physiology of the First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Nemocnice Na Homolce; Fyziologický ústav LF 1 UK, Praha
Record number
jn20000710185
Persistent link
Source of Verification

His Fyziologické regulace ve schématech. Praha: Grada, 2000. ()
Doc. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., Fyziologický ústav 1. LFa VFN. Nemocnice, 2003, č. 3, s. 49. ()
Display format