Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Boerhaave, Herman, 1668-1738
Note Biographic
Nizozemský lékař, botanik a chemik.
Author's profile
Narozen 31. 12. 1668 v Voorhout u Leidenu, zemřel 23. 9. 1738. Organizátor moderního způsobu lékařského učení (výuka u lůžka).
See
Boerhave, Hermann, 1668-1738
Boerhaven, Herman, 1668-1738
Boerhave, Hermannus, 1668-1738
Boerhaaven, Hermannus, 1668-1738
Boerhavius, Hermannus, 1668-1738
Boerave, Ermanno, 1668-1738
Boerhaave, J. Herman, 1668-1738
Link
Record number
nlk20000079991
Persistent link
Source of Verification

Junas, J. Průkopníci medicíny. Praha: Avicenum, 1977. ()
Vojtová, M. Dějiny československého lékařství. Praha: Avicenum, 1970. ()
KB - NBN, cit. 19. 1. 2018 (autoritní forma, odkazy viz, biografické údaje, životní data)
BNF, cit. 19. 1. 2018 (odkazy viz, biografické údaje)
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 1. 2018 (biografické údaje, národnost)
Thorton, J.L., Audrey, J.M., Elaine, S.B. Select bibliography of medical biography. London: Library Association Chaucer House, 1961. ()
Ackerknecht, E.H. Kurze Geschichte der Medizin. Stuttgart: Enke, 1959. ()
Jedlička, J. Vývoj fthiseologie, nauky o tuberkulose. Praha: Česká grafická unie, 1932. ()
Display format