Portrait
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Weber, Klement, 1890-1971
Note Biographic
Narozen 4. 3. 1890 v Domažlicích, zemřel 6. 5. 1971 v Praze. Prof. MUDr., internista. Zabýval se kardiovaskulárními nemocemi. Hlavní pozornost věnoval arytmiím. V roce 1928 popsal spolu s neurologem prof. Janotou pokles hladiny kalia v krevním séru u paroxyzmální svalové paralýzy. Je to prvé sdělení o významu metabolických změn zjevných na EKG ve světě. Zveřejnil také velmi zajímavé práce o pohybu kalia a kalcia v myokardu, zdůrazňující význam hypokalémie pro vznik poruch srdečního rytmu, čímž předběhl svou dobu o mnoho let. V letech 1938–1942 prezidentem České kardiologické společnosti a 1951-1955 prezidentem Československé kardiologické společnosti. Působil v nemocnici Na Bulovce, kde zastával funkci přednosty III. interního oddělení. V roce 1951 založil Ústav pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči a stal se jeho prvním ředitelem. Publikace v oboru.
Author's profile
Jeho manželkou byla zubní lékařka, která psala i romány.
Record number
jk01151447
Persistent link
Source of Verification

Houdek, F. Z výročí české medicíny. JAMA, 2000, č. 3, s. 241. ()
Zdrav. noviny, 1971, 20/19, 2-. ()
Čas. lék. čes., 1971, 110/25, 600-. ()
Čas. lék. čes., 1965, 104/11, 304-. ()
Čas. lék. čes., 1960, 99/13, 382-383. ()
Čas. lék. čes., 1955, 94, 268. ()
Věstn. ČSAV, 1972, 81/2, 101-102. ()
Prof. MUDr. Klement Weber, člen ČSAV (1890-1971). Časopis lékařů českých, roč. 142, č. 6 (2003), s. 382. ()
Vondráček: Lékař dále vzpomíná. Praha, Avicenum 1978, s. 15. ()
Display format