Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Jungmann, Antonín Jan, 1775-1854
Note Biographic
Narozen 19. 5. 1775 v Hudlicích, zemřel 10. 4. 1854 v Praze. Porodník, primář porodnice, zakladatel pražské porodnické školy. Zabýval se vzděláváním porodních bab a dějinami lékařské fakulty. Publikace z oboru, i práce zvělolékařské, překlady z něm. Roku 1804 vydal Úvod k babení, roku 1814 vydává Umění babické, roku 1827 Umění porodnické.
Author's profile
Bratr jazykovědce J. Jungmanna.
See
Jungmann, Anton Jan, 1775-1854
Lidumil, A. J., 1775-1854
Link
Record number
jk01052175
Persistent link
Source of Verification

Významné osobnosti české medicíny. Praha: Léčiva, 1996. ()
Navrátil, M. Almanach českých lékařů. Praha: M. Navrátil, 1913. ()
Matoušek, M. Úvod do studia historie lékařství. Praha: SPN, 1959. ()
Matoušek, M. O vývoji a současném stavu historie lékařství v Československu. Praha: SPN, 1957. ()
75 let II. gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze při 120. výročí otevření Zemské porodnice. Praha: Karolinum, 1995. ()
Display format