Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Praško, Ján, 1956-
Note Biographic
Narozen 22. 12. 1956 v Bratislavě. Prof. (2010), MUDr., CSc., psychoterapeut, pracovník Psychiatrického centra v Praze, přednášející na lékařské fakultě. Od 1.9.2008 přednostou Kliniky psychiatrie na LF UP Olomouc. Práce z oboru.
See
Praško, Ján Pavlov, 1956-
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha a 3. lékařská fakulta liverzity Karlovy, Praha
Affiliation
2 Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Universita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
3rd Medical Faculty of Charles University Center of Neuropsychiatric Studies, Prague Psychiatric Center, Prague
Affiliation
Centre of Neuropsychiatric Studies in Prague
Affiliation
Centrum neuropsychiatrických studií Praha 8, Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Affiliation
Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK v Praze
Affiliation
Daypsychiatric center Prague, 3rd Faculty of Medicine Charles University, Psychotherapeutic Sanatorium, Horní Palata, Prague, Czech Republic
Affiliation
Departament of Psychiatry, University Hospital Olomouc, Faculty of Medicine, Palackého University Olomouc
Affiliation
Department of Psychiatry University Hospital Olomouc; Faculty of Medicine, University Palacky Olomouc; Prague Psychiatric Centre; Centre of Neuropsychiatric Studies
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry UP Olomouc, University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University and University Hospital Olomouc, Czech Republic; Prague Psychiatric Centre, Praha; Centre of Neuropsychiatric Studies, Praha
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic; Prague Psychiatric Centre, Praha; Centre of Neuropsychiatric Studies, Praha
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc; Odyssea, International Institute of CBT
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc; Prague Psychiatric Centre, Prague; Centre of Neuropsychiatric Studies, Prague; Odyssea, International Institute of CBT
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc; Prague Psychiatric Centre, Praha; Centre of Neuropsychiatric Studies, Praha
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, and University Hospital Olomouc, Czech Republic.
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, and University Hospital Olomouc, Czech Republic. prasko@fnol.cz
Affiliation
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, University Hospital, Olomouc
Affiliation
Department of Psychiatry, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc
Affiliation
Department of Psychiatry, University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Psychiatry, University Hospital Olomouc, Faculty of Medicine, Palacký University, Prague Psychiatric Centre, Centre of Neuropsychiatric Studies
Affiliation
Department of Psychiatry, University Hospital Olomouc, Olomouc, Czech Republic; Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Psychiatry, Unveristy Hosptial Olomouc, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc
Affiliation
Faculty of Medicine and Dentistry, University Palacky Olomouc, Olomouc, Czech Republic; Department of Psychiatry, University Hospital Olomouc, Olomouc, Czech Republic; Prague Psychiatric Centre, Prague, Czech Republic; Centre of Neuropsychiatric Studies, Prague, Czech Republic
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
FN Olomouc a UP v Olomouci
Affiliation
Katedra psychiatrie, LF UP v Olomouci, FN Olomouc
Affiliation
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika Psychiatrie a LF UP Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie a LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc; Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci a LF UP v Olomouci, Česká Republika
Affiliation
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice, LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN a LF UP Olomouc
Affiliation
Klinika Psychiatrie FN a LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc a UP Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc, LF University Palackého Olomouc, Olomouc, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc, LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc, Olomouc; LF UP v Olomouci, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc; 3. LF UK Praha
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc; LF UP Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc; LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc; LF UP v Olomouci; Psychiatrické centrum Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc; LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Olomouc; UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FN Oomouc a LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FN UP, Olomouc; LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FN, Olomouc; LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FNOL a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FNOL a LF UP v Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FNOL a LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie FNOL a LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie FNOL, Lékařská fakulta UPOL, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie LF UP a FNOL, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie LF UP v Olomouci a FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie LF UP v Olomouci a FNOL, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie LF UP v Olomouci; Klinika psychiatrie FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc a lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc a lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc a lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc a lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc a lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra psychologie, Akademie věd ČR, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc a lékařská fakutla Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, LF UP v Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc; Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN a LF UP Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN a LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc; Odyssea – Mezinárodní institut KBT
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN LF a UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN Olomouc, LF UP Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN Olomouc; LF UP v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN, LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, FN, Olomouc; LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc; Katedra psychologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva, Katedra psychologických vied, Slovensko
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc 2 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva, Katedra psychologických vied, Slovenská republika; Katedra psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc; Katedra psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF a FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF a FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF a FN, UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP a FN v Olomouci
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP aN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci a FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, FN
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP, FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, LF UP, Olomouc; LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, UN Olomouc a LF UP, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, UP a FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, UP a FN, Olomouc; FN, Olomouc
Affiliation
Klinika psychiatrie, UP, Olomouc; FN Olomouc
Affiliation
Klinika psychologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
Affiliation
Klinika psychoterapie, Fakultní nemocnice Olomouc a lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc Klinika psychiatrie
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
LF UP v Olomouci a FN Olomouc, Klinika psychiatrie; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied
Affiliation
Oddělení psychiatrické FN Ostrava; Neurologická klinika FN Ostrava
Affiliation
Prague Psychiatric Center, 3rd Medical Faculty, Charles University, Prague, Center for Neuropsychiatric Studies; Out-patients Psychiatric Clinic, Horni Palata, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Centre, 3rd Medical faculty of Charles University Prague, Centre of Neuropsychiatric Studies, Prague, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Centre, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Centre, Prague; Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague; Centre of Neuropsychiatric Studies, Prague
Affiliation
Psychaitric Center Prague
Affiliation
Psychiatric Center Prague
Affiliation
Psychiatric Center Prague, 3rd Faculty of Medicine Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Psychiatric Center Prague, Day Care Center, prague, Cezch Republic
Affiliation
Psychiatric Center Prague, Day Care Center, Prague, Czech Republic
Affiliation
Psychiatric Center Prague, Day Psychoterapeutic Center, Horní Palata, Prague, Czech Republic
Affiliation
Psychiatric Centre Prague, Czech Republic. prasko@pcp.lf3.cuni.cz
Affiliation
Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice, Olomouc; Katedra Psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; Katedra psychologie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
Affiliation
Psychiatrická klinika FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Affiliation
Psychiatrická klinika LF a FN Olomouc; Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Affiliation
Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc, Olomouc
Affiliation
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika
Affiliation
Psychiatrická klinika, FN Olomouc
Affiliation
Psychiatrická klinika, FN, Olomouc
Affiliation
Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc; Katedra psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; Katedra psychologie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
Affiliation
Psychiatrické centrum 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha a 3. lékařská fakulta liverzity Karlovy, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha 8
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK Praha; Centrum neuropsychiatrických studií
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Psychiatrické centrum, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum, Praha; Denní psychoterapeutické sanatorium, Praha
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie, Olomouc
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie; Odyssea, Mezinárodní institut KBT
Affiliation
Univerzita Palackého, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie
Affiliation
Univerzita Palackého, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Klinika psychiatrie, Olomouc
Affiliation
Univerzita Palackého, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Klinika psychiatrie, Olomouc; Univerzita Konštatina Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied, Nitra
Affiliation
Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice, Klinika psychiatrie, Olomouc
Record number
jn20000402046
Persistent link
Source of Verification

NKC ()
Praško, Ján: Somatoformní poruchy (další forma křestních jmen)
Praško, Ján: Úzkostné a fobické poruchy ()
osobní sdělení (profesní data)
Display format