Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Škrha, Jan, 1954-
Note Biographic
Narozen 30. 9. 1954 v Praze. Prof. MUDr., DrSc., MBA, diabetolog, endokrinolog (Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha).
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
1. LF UK a VFN, 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
1. LF UK, III. interní klinika, Praha
Affiliation
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu Všeobecného fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha
Affiliation
3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika LF UK a VFN v Praze
Affiliation
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Affiliation
3. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK v Praze
Affiliation
3. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3rd Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Department of Internal Medicine, Charles University Prague, 1st Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Department of Medicine - Department of Endocrinology and Metabolism, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Internal Clinic, Charles University and General University Hospital, Praha
Affiliation
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
ČDS
Affiliation
ČDS ČLS JEP
Affiliation
Česká diabetologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Department of Internal Medicine 3, Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czechoslovakia.
Affiliation
Dept. of Intern. Med., 3 Faculty of Med., Charles Univ., Prague, Czechoslovakia
Affiliation
Diabetologické centrum, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
III. Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital
Affiliation
III. interní klinika - klinik endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha 2
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, Česká republika
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Česká republika
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika a Laboratoř endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
III. interní klinikA Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, klinika endokrinologie a metabolizmu 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Affiliation
Laboratoř endokrinologie a metabolismu 3. interní kliniky 1. LFUK a VFN Praha
Affiliation
Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus III. interní kliniky 1. LF UK
Affiliation
Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Third Department of Internal Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine - Department of Endocrinology and Metabolism, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine, General Faculty Hospital and First Medical Faculty of the Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Record number
jn99240001641
Persistent link
Source of Verification

Perušičová, J. a kol. Trendy soudobé diabetologie. Praha: Galén, 1998. ()
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. z III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF a VFN. Nemocnice, č. 4 (2004), s. 22. ()
Rozhovor s novým členem ČLA. Revue České lékařské akademie, č. 3/2006, s. 5-7. ()
www(Věda žije!), cit. 24. 7. 2018 (roky získání titulů)
Display format