Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Trojan, Stanislav, 1934-2014
Note Biographic
Narozen 16. 8. 1934 v Praze, zemřel 30. 4. 2014. Prof. MUDr., DrSc., fyziolog, neurofyziolog, (Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha).
Affiliation
1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Department of Physiology, Faculty of General Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Fysiologický ústav ČSAV, Praha
Affiliation
Fysiologický ústav fak. všeob. lék. KU, Praha
Affiliation
Fysiologický ústav fak. všeob. lék. UK, Praha
Affiliation
Fysiologický ústav fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
Affiliation
Institute of Physiology and Laboratory for endocrinology and metabolism Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czechoslovakia
Affiliation
Institute of Physiology of the First Faculty of Medicine and Generaly Teaching Hospital, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, Prague
Record number
jk01140194
Persistent link
Source of Verification

His Edward Babák. Nadace Universitas Masarykiana: Brno, 1997. ()
Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc. z Fyziologického ústavu 1. LF UK. Nemocnice, č. 4 (2004), s. 22. ()
www(1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy), cit. 7. 8. 2014 (datum úmrtí)
Mareš, Jan: Zemřel profesor Stanislav Trojan. Československá fyziologie, 2014, roč. 63, č. 1, s. 52. (datum úmrtí)
Display format