Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Svačina, Štěpán, 1952-
Note Biographic
Narozen 28. 10. 1952 v Praze. Prof. MUDr., DrSc., internista, obezitolog, zaměřen zejména na diabetologii, obezitologii, intenzivní péči, klinickou výživu a lékařskou informatiku (3. interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha).
Link
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
1. lékařská fakulta UK Praha, Česká společnost zdravotnické informatiky ve vědeckých informacích
Affiliation
1. LF UK a VFN v Praze, 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
1. LF UK a VFN, 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
1. LF UK, Praha
Affiliation
1st Medical Faculty Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
3. interní klinika - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR
Affiliation
3. interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu, Praha
Affiliation
3. interní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. interní klinika - Klinika enodkrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. lékařská fakulta UK
Affiliation
3. interní klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Česká republika
Affiliation
3. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
Affiliation
3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
3. interní klinika LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika UK-1.LF, Praha
Affiliation
3. interní klinika VFN a 1. LF UK
Affiliation
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Affiliation
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. interní klinika VFN a UK, 1. LF Praha
Affiliation
3. interní klinika VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice
Affiliation
3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
Affiliation
3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
Affiliation
3. interní klinika, 1. LF UK, a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. interní klinika, Klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. interní klnika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3. nterní klinika - Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Affiliation
3rd Department ofMedicine, Charles University, 1st Medical Faculty, Katerinska, Prague, Czech Republic. svacinas@lf1.cuni.cz
Affiliation
3rd Dept. of Medicine, 1st Faculty of Medicine and General University HospitalCharles University
Affiliation
3rd Medical Department - Department of Endocrinology and Metabolism, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, U Nemocnice 1, 121 08 Praha 2, Czech Republic.
Affiliation
3rd Medical Department of General University Hospital and Charles University -1st Medical Faculty, Prague, The Czech Republic
Affiliation
3rd Medical Department of General University Hospital and Charles University, 1st Medical faculty, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Medical Department, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General Faculty Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Medical Department, 1st Medical Faculty, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center of Biomedical Informatics, Prague, Czech Republic; Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Česká diabetologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Affiliation
Česká diabetologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká diabetologická společnost, ČLS JEP
Affiliation
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Affiliation
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně; Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví ČR
Affiliation
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Affiliation
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; Česká internistická společnost
Affiliation
Česká lékařská společnost JEP
Affiliation
Česká obezitologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká společnost J. E. Purkyně
Affiliation
České lékařské společnost JEP
Affiliation
ČLS JEP
Affiliation
ČLS JEP, 3. interní klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
ČLS JEP, III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
ČLS JEP; 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
ČLS JEP; III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
děkan 1. LF UK
Affiliation
Dept. of Intern. Med., 3 Faculty of Med., Charles Univ., Prague, Czechoslovakia
Affiliation
Head of the 3rd Department of Internal Medicine, Medical Faculty 1, Charles University, Prague, CzechRepublic
Affiliation
Charles University, 1st Medical Faculty, Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University, 1st Medical Faculty, Prague, Czech Republic.
Affiliation
II. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha
Affiliation
II. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III . interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha 2
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, šeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK
Affiliation
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie metabolismu 1. LFUK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, bývalý děkan 1. LF UK Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK, Praha 2
Affiliation
III. interní klinika 1. LF UK, U nemocnice 1, 121 08 Praha 2
Affiliation
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha; ČLS J. E. Purkyně
Affiliation
III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika UK – 1. LF a VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika UK, 1. LF, Praha
Affiliation
III. interní klinika UK-1. LF
Affiliation
III. interní klinika UK-1. LF, VFN Praha
Affiliation
III. interní klinika VFN a 1. LF UK
Affiliation
III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha
Affiliation
III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Affiliation
III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika VFN a UK, 1. LF, Praha
Affiliation
III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK
Affiliation
III. interní klinika VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, Klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika, Klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinika, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta
Affiliation
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
III. interní klinika1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. interní klinka VFN a 1. LF UK
Affiliation
III. intrní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
III. klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika endokrinologie a metabolismu, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
OOO. klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
PRAHA
Affiliation
přednosta 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK
Affiliation
přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LFUK
Affiliation
předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Affiliation
předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Affiliation
předseda ČLS JEP
Affiliation
předseda ČLS JEP a sekretariát ČLS JEP
Affiliation
předseda ČLS JEP přednosta 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
předsednictvo ČLS
Affiliation
přenosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Third Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague, U Nemocnice 1, 128 08 Prague 2, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague
Affiliation
Third Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Internal Clinic, 1st Medical Faculty in Prague, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Third Internal Medicine Department and First Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
UK Praha, 1. LF a VFN, 3. interní klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN Praha, III. interní klinika
Affiliation
VFN, Praha 2
Record number
jn20000402316
Persistent link
Source of Verification

Šebor, V. Ze školy nemá být na kliniku daleko. Diagnóza, 99, č. 36, s. 3. ()
Luňáková, M. Doc. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Postgraduální medicína, 2002, roč. 4, č. 4, s. 458-460. ()
Životní jubilea pracovníků 1. LF - říjen 2002. Nemocnice, 2002, listopad/prosinec, vánoční číslo, s. 10-11 ()
Rozhovor s osobností prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSC, MBA. Sanquis, 2005, č. 40, s. 6-8. ()
Svačina, Š. Tuková buňka - pomocník, ochránce i škůdce v organismu. Sanquis, 2005, č. 40, s. 9-12. ()
www (osobní stránka) ()
Display format