Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pokorný, Jaroslav, 1945-
Note Biographic
Narozen 21. 10. 1945 v Praze. Prof. (1997), MUDr., DrSc., fyziolog (Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze). Předseda České fyziologické společnosti.
Affiliation
1. LF UK Praha, Fyziologický ústav
Affiliation
1. LF UK, Fyziologický ústav
Affiliation
Česká fyziologická společnost
Affiliation
Department of Physiology and Biophysics, Faculty of Medicine, Chyrles University, Prafgue, Czech republic
Affiliation
Fysiologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Fysiologický ústav 1. LF UK v Praze
Affiliation
Fyziologická společnost
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty UK
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav l. lékařské fakulty UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Charles University, First Faculty of Medicine, Institute of Physiology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Phisiology and Carles University, Prague, Czechoslovakie
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague 2
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, Medical Faculty, Charles University, Prague, Czechoslovakia
Affiliation
předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP, Fyziologický ústav 1. LF UK
Affiliation
předseda České fyziologické společnosti, Praha 2
Affiliation
předseda Fyziologické společnosti
Affiliation
předseda společnosti
Record number
jn20000710480
Persistent link
Source of Verification

NLK ()
Display format